صدای اعتراض نمایندگان به سکوت مجلس برابر دولت بلند شد

در بازیلو bazilo.ir مطلب صدای اعتراض نمایندگان به سکوت مجلس برابر دولت بلند شد مشاهده می کنید

نشست علنی امروز مجلس آن هم بعد از تعطیلی دو هفته‌ای پارلمان در حالی تشکیل شد که نمایندگان با اعتراض به دستور و برنامه هفتگی، خواستار تشکیل جلساتی برای حل مشکلات اقتصادی شدند؛ واکنش رییس مجلس به این انتقادات وعده برگزاری جلسه ای با وزیر صنعت معدن و تجارت بود.
ممنون بابت بازدید از سایت بازیلو bazilo.ir