توقیف ۲۲ تن مواد مخدر و بازداشت ۵۰۰ نفر در کلمبیا

در بازیلو bazilo.ir مطلب توقیف ۲۲ تن مواد مخدر و بازداشت ۵۰۰ نفر در کلمبیا مشاهده می کنید
پلیس کلمبیا ۲۲ تن مواد مخدر را توقیف و بیش از ۵۰۰ نفر را بازداشت کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت بازیلو bazilo.ir