رویکرد سیاست خارجی «جو بایدن» در برابر ایران چگونه خواهد بود؟

در بازیلو bazilo.ir مطلب رویکرد سیاست خارجی «جو بایدن» در برابر ایران چگونه خواهد بود؟ مشاهده می کنید

دیدگاه های متفاوتی در مورد تیم سیاست خارجی جو بایدن و جهت گیری های سیاست خارجی او در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه اکتبر وجود دارد. علی رغم دیدگاه های متفاوت، یک نظر مشترک بین اکثر تحلیل گران و کارشناسان وجود دارد که با شکست ترامپ و پیروزی بایدن سیاست خارجی آمریکا چرخشی اساسی خواهد داشت.
ممنون بابت بازدید از سایت بازیلو bazilo.ir