تشدید و تغییر مجازات فرزندکشی به راحتی امکانپذیر است

در بازیلو bazilo.ir مطلب تشدید و تغییر مجازات فرزندکشی به راحتی امکانپذیر است مشاهده می کنید
همه فق‌های امامیه و اکثر اهل سنت در خصوص پدر قائل به ثبوت قصاص نیستند و تنها از سوی برخی فق‌های معاصر امکان قصاص در خصوص پدر مطرح شده است. برخی جرایم نسبت به جرایم دیگر شدیدتر و مجازات آن نیز متفاوت است که در زمینه فرزندکشی هم باید موارد و تفاوت‌ها را در نظر گرفت.
ممنون بابت بازدید از سایت بازیلو bazilo.ir