محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شد

در بازیلو bazilo.ir مطلب محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شد مشاهده می کنید
با حکم رئیس اتاق ایران، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران شد.
ممنون بابت بازدید از سایت بازیلو bazilo.ir