عراق|حمایت مأمور تشکیل دولت از حشد شعبی

در بازیلو bazilo.ir مطلب عراق|حمایت مأمور تشکیل دولت از حشد شعبی مشاهده می کنید
مأمور تشکیل دولت عراق حشد شعبی عراق را نهادی نظامی دانست که بر اساس قانون پارلمان تاسیس شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت بازیلو bazilo.ir