ابراز همدردی وزارت خارجه با خانواده لوینسون

در بازیلو bazilo.ir مطلب ابراز همدردی وزارت خارجه با خانواده لوینسون مشاهده می کنید
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده آقای لوینسون، یک بار دیگر تاکید کرد: بنا بر اسناد معتبر، نامبرده سال ها قبل خاک ایران را به مقصد نامعلومی ترک کرده و وزیر امور خارجه وقت آمریکا هم به این واقعیت اذعان کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت بازیلو bazilo.ir