جزئیات فعالیت ادارات استان مرکزی / مرخصی برخی کارکنان به تشخیص مدیر

در بازیلو bazilo.ir مطلب جزئیات فعالیت ادارات استان مرکزی / مرخصی برخی کارکنان به تشخیص مدیر مشاهده می کنید
معاون استاندار مرکزی جدیدترین جزئیات از فعالیت ادارات در استان مرکزی گفت: عدم حضور برخی از کارکنان در محل کار به تشخیص مدیر آن اداره خواهد بود و مرخصی کارکنان در ایام نوروز جز مرخصی استحقاقی محسوب نمی‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت بازیلو bazilo.ir