غیبت نکونام در نشست خبری و اعتراض خبرنگاران

در بازیلو bazilo.ir مطلب غیبت نکونام در نشست خبری و اعتراض خبرنگاران مشاهده می کنید
سرمربی تیم فولاد در نشست خبری دیدار با پیکان حاضر نشد.
ممنون بابت بازدید از سایت بازیلو bazilo.ir